Meer Bewegen voor Ouderen, MBvO

Brigitte Spierings, leidster bij SSS Grou is geslaagd voor de opleiding MBvO, erkend door het ministerie van VWS. Centraal in deze opleiding staat om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van de deelnemers. Het aantal ouderen zal de komende decennia toe blijven nemen. Regelmatig een gezonde dosis lichaamsbeweging hoort bij een moderne levensstijl en heeft een positief effect op de gezondheid. Dit is ook bij ouderen algemeen bekend. SSS wil deskundig kader inzetten om de deelnemers kwalitatief goede en verantwoorde lessen te bieden. Kernwoorden zijn: aanpassen, opbouwen, uitdiepen en differentiëren. Kerngroep is: zelfstandig thuiswonende ouderen, meestal in de leeftijdsgroep van 65 tot 80 jaar, maar ook jongere senioren vanaf 50 jaar. SSS biedt met Brigitte Spierings als leidster veilig en verantwoord les volgens de visie en doelstellingen van het Meer Bewegen voor Ouderen.

fit50+

Categories:

Tags:

Comments are closed

Proefles
KLIK HIER voor het aanvragen van een proefles bij gymnastiekvereniging SSS in Grou.