INSCHRIJFFORMULIER/INCASSOMACHTIGING
  De contributie wordt door gymnastiekvereniging S.S.S. Grou automatisch geïncasseerd in de maanden
  september, november, januari, maart en mei. Zou u zo vriendelijk willen zijn de onderstaande gegevens voor
  de ledenadministratie/penningmeester in te vullen en weer in te leveren bij de trainer.

  Inschrijfgeld eenmalig € 15.-  Hierbij geeft u toestemming aan GV S.S.S. Grou doorlopende incasso‐opdrachten te sturen
  naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag
  van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van GV S.S.S. Grou.
  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
  afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  Gymnastiek Vereniging S.S.S. Grou
  Nederland
  Incassant ID: NL83ZZZ400021930000
  Kenmerk machtiging: Lidmaatschapsnummer SSS