Voor alle lessen geldt dat de contributie vijf keer per jaar wordt geïnd middels een automatische incasso. De contributie wordt aan het begin van ieder betaaltermijn geïnd. De betaaltermijnen zijn: september–oktober / november–december / januari–februari / maart-april / mei–juni.

In de zomermaanden juli-augustus wordt er geen contributie geïnd.

Contributie 2023

  Per jaar Per 2 maand
Peuters € 144,90 € 28,98
Kleuters/Gymnastiek € 192,40 € 38,48
Rhönradturnen € 192,40 € 38,48
Rhönradturnen en wedstrijdstrijden € 204,90 € 40,98
Freerunnen € 204,30 € 40,98
Dames/heren Fit 50+ € 199,90 € 39,89
Turn Selectie (incl wedstrijdgeld) € 302,40 € 60,48
Inschrijfgeld eenmalig   € 15
     

Nieuwe leden betalen dus eenmalig 15.00 euro inschrijfgeld.

Wedstrijdbijdrage

Voor wedstrijden wordt een eigen bijdrage gevraagd. Voor de groepsspringwedstrijden wordt € 3,00 wedstrijdgeld per deelnemend lid gevraagd. Dit wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Bij de selectie 1 en 2 zijn twee wedstrijden ad € 8,60  per wedstrijd inbegrepen in de contributie. Deelname aan de Friese kampioenschappen is voor de geplaatste SSS turnsters gratis. Bij de rhönrad- en freerunwedstrijden worden de volledige toernooideelname of wedstrijdkosten in rekening gebracht.

Bijdrage KNGU

Ieder lid van SSS is tevens lid van de KNGU.  SSS betaalt voor ieder lid een contributie aan de KNGU. De KNGU bijdrage opgenomen in het lidmaatschapsgeld. 

Door de aansluiting bij de KNGU kunnen onze leden meedoen aan officiele wedstrijden en is ieder lid verzekerd tijdens de lessen.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen kan overeenkomstig de statuten twee keer per jaar, nl. per 1 juli (opzeggen vóór 1 juni) en per 1 januari (opzeggen
vóór 1 december). De afmelding kan via de mail naar  ledenadm.sssgrou@gmail.com .
Afmelden bij de leiding/trainer is NIET voldoende.