Peuter- en kleutergymnastiek en het nijntje beweegdiploma

Deze gymnastiek is bedoeld voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. Het ontwikkelen van de motoriek bij jonge kinderen is enorm belangrijk. Niet alleen voor de fysieke ontwikkeling, maar ook voor de sociale ontwikkeling. Klimmen, klauteren, springen, rollen of spelen met ballen en andere materialen, wat in huis vaak niet kan en mag, wordt juist in de gymnastiekzaal aangeboden. De deskundige begeleiding creëert veilige situaties in de gymzaal en biedt de kinderen voldoende mogelijkheden aan om spelenderwijs allerlei bewegingen aan te leren. Het plezier staat voorop en de begeleiding stimuleert de kinderen. Kinderen leren op gymnastiek, zonder dat ze er erg in hebben afstand, diepte en hoogte in te schatten. Spelenderwijs krijgen kinderen meer lef en zelfvertrouwen. Naast de gewone gymnastiek wordt sinds het najaar van 2015 ook gewerkt volgens de methode van het nijntje beweegdiploma. Voor meer informatie over het nijntje beweegdiploma kijkt u op www.beweegdiploma.nl.


Gymnastiek basisschool kinderen

De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn opgedeeld in jongens en meisjes groepen. Hierdoor wordt er ingespeeld op de belevingswereld die voor jongens en meisjes anders is. Op dit moment is er onvoldoende aanbod voor een aparte jongensgroep. Bij voldoende vraag wordt er weer een jongensgroep gestart. Het plezier staat ook hier weer voorop en wat voor de peuter- en kleutergym geldt, is ook van toepassing voor deze jeugd. De professionele begeleiding zorgt voor een veilige omgeving, waarin nieuwe dingen kunnen worden aangeleerd en waarin naast nieuwe fysieke vaardigheden ook wordt ingespeeld op het sociale vlak, waarbij kinderen elkaar ook leren helpen.


Turnen

Meisjes die geselecteerd worden voor het turnen richten zich op de vier dames turntoestellen, te weten vloer, brug, balk en sprong. Op KNGU niveau worden de oefeningen aangeleerd, die tijdens de wedstrijden ten uitvoer worden gebracht. Ook hier staat plezier weer op de voorgrond, maar er moet ook gepresteerd worden. De turnsters zijn een hechte groep, die elkaar helpen en ondersteunen. De positieve instelling helpt het niveau van de turnsters verhogen. SSS heeft twee selectiegroepen en biedt elke groep twee uur training per week aan. Op vrijwillige basis wordt er door een grote groep turnsters regelmatig op de zondagochtend extra getraind in de hal van turnstad Sneek.

Rhönrad turnen

SSS biedt als enige vereniging in Friesland Rhönradturnlessen aan. Zowel jongens als meisjes zijn van harte welkom bij de Rhönradlessen. De kinderen moeten een lichaamslengte hebben tussen de 1.25 en de 1.75. Door gebruik te maken van klittenband riemen kunnen de kinderen al bij de eerste les over de kop gaan. De rhönradlessen worden gegeven in de sporthal de Twine. Zie voor een impressie de rhönradfoto’s.

Freerunnen

Je hebt het wel vast gezien op straat: jongeren die op de straat verschillende gymnastische sprongen, swings, flips, … gebruiken om verschillende obstakels te overwinnen. Wil jij ook salto’s voor- en achterover leren, op daken springen, op 4 verschillende trampolines springen, etc. Bij freerunning leer je dit allemaal door middel van gymnastische technieken onder deskundige begeleiding van Michael van den Bosch en een aantal assistenten 2.

Er zijn twee freerungroepen. Freerunnen is er voor zowel jongens als meisjes vanaf groep 3.

Beweeg je fit 50+

Gezond en fit blijven, willen we dat niet allemaal? Als je ouder wordt blijft er de behoefte om te bewegen. Hierdoor worden onder meer je botten en spieren sterker, de coördinatie verbeterd en het heeft een gunstige invloed op diverse aandoeningen. Maar het is vooral ook leuk en gezellig, zeker als je het in groepsverband doet. Wij geloven in een leven lang bewegen en hierin houden we graag rekening met de wensen van onze leden.