Op 14 april 2014 is in een extra ledenvergadering de nieuwe statuten met algemene stemmen aangenomen. Op 2 mei 2014 is de akte van de statuten bij de notaris gepasseerd. Hiermee zijn de oude statuten van 1979 vervangen. Door op  onderstaande link te klikken kunt u de nieuwe statuten downloaden.

Statuten