Tijdens de wedstrijden dragen de turnsters pakjes en trainingspakken van SSS. Op de training voorafgaande aan de wedstrijd worden de turnpakjes en trainingspakken uitgereikt. Na afloop van de wedstrijd worden de turnpakjes en trainingspakken weer ingeleverd, waarna de kleding centraal wordt gewassen en bewaard.

Van links naar rechts Marjet, Ryanna, Naomi, Anne, Jeska, Floor, Fenna, Mirthe en Geke

Van links naar rechts Marjet, Ryanna, Naomi, Anne, Jeska, Floor, Fenna, Mirthe en Geke

Fries kampioen lange mat

Fries kampioen lange mat